Suiwel FinansiŽle Bestuur††††††† Data Inset

 

 

 

Naam ____________________

 

 

 

Maand ....

 

INKOMSTE

INKOMSTE

1

Melk Verkope

 

 

 

2

Vee Verkope

 

 

 

2a

Vee Aankope

(†††††††††††††††††† )

 

 

3

Ander Suiwel Inkomste

 

 

 

4

Nie-Suiwel Inkomste

 

UITGAWES

SUIWEL

5

Víarts & Medisyne

 

 

 

6

KI & Bulsaad

 

 

 

7

Ander Suiwel Kostes

 

 

GEKOOPTE

8

Koei-voere

 

 

VOERE

9

Vers-voere

 

 

 

10

Kalf-voere

 

 

 

11

Ander Gekoopte Voere

 

 

TUIS-

12

Kunsmis

 

 

GEPROD.

13

Saad

 

 

VOERE

14

Onkruid-/Plaagdoders

 

 

 

15

Ander/Vervoer

 

 

ARBEID

16

Lone

 

 

 

17

Rantsoene

 

 

 

18

Ander

 

 

MEGANIESE

19

Brandstof & Olie

 

 

KOSTE

20

Trekker H&O

 

 

 

21

Implemente H&O

 

 

 

22

Ander

 

 

ANDER

23

Versekering

 

 

VASTE

24

Elektrisiteit

 

 

KOSTE

25

H&O Vaste Verbeter.

 

 

 

26

Ander

 

 

 

27

Diverse Koste

 

 

 

 

 

 

Bladsy 2††† Suiwel FinansiŽle Bestuur

 

 

 

 

 

Maand ....

 

 

FINANSIňLE

28

Rente

 

 

KOSTE

29

Skulddelging

 

 

KAPITALE

30

Onttrekkings

 

 

KOSTE

31

Vaste Verbeteringe

 

 

 

32

Masj. & Toerusting

 

††† Liters melk verkoop hierdie maand

 

†† Totale verkoopbare melk

Kalwers

 

††† vir hele maand

Arbeid

 

††† gegee aan .......

Huishouding

 

††† Aantal volwasse koeie in ...

Kudde

 

 

Melk

 

††† Totale aantal hektaar bemes per jaar vir suiwelkudde

 

††† Aantal arbeiders in diens hierdie maand

 

 

 

VEE GETALLE

Koeie ................

Dragtige verse ...

Verse >2jr ...

Verse 1-2 jr .......

Verse < 1jr .........

Bulle ...........

Bulkalwers < 1jr

Ossies 1 - 2 jr ....

Osse > 2jr ...

 

 

 

 

 

KAPITALE ITEMS VERKOOP OF GEKOOP

Kode Nr(*)

Item Beskrywing

Datum Gekoop of Verkoop

Gekoop/Verkoop

Prys

VerwagteLeeftyd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - Indien verkoop, gebruik aanwinsnommer kode vir item op u aanwinsregister.

 

 

 

Stuur hierdie vorm asseblief terug aan -TAMMAC CONSULTANTS cc,Posbus 173Ixopo 3276, of faks na (033) 834-1647